en el
Σύνδεση Χρήστη
Όνομα Χρήστη

Κωδικός

Σελίδα: * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
Ανακοινώσεις (Προσθήκη)

Οι πρωτοετείς φοιτητές προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγγραφής τους, θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος από Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου έως Παρασκευή 6 Οκτωβρίου και ώρες 10:00-12:00, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου προσώπου και να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

-Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής που φέρει (μετά την υποβολή της) αριθμό πρωτοκόλλου υπογεγραμμένη από τον φοιτητή.

-Φωτοτυπία της Ασυτνομικής τους Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.

-Τρεις φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες ή ασπρόμαυρες)

-Την αίτηση του Τμήματος συμπληρωμένη (επισυνάπτεται).

-Πιστοποιητικό Γέννησης (μόνο για τα αγόρια).

Σε περίπτωση που ο φοιτητής δε δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως, τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά (έως 6/10) στην παρακάτω διεύθυνση:

Προς Σ.Ε.Υ.Π. - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Τ.Θ. 141, Τ.Κ. 57400-ΣΙΝΔΟΣ.

Στην περίπτωση αυτή η ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής πρέπει να είναι επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής του/της φοιτητή/τριας.

Οι φοιτητές/τριες που δε διαθέτουν ΑΜΚΑ θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν:

-Αίτηση για εγγραφή φοιτητών χωρίς ΑΜΚΑ (Επισυνάπττεται)

-Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

-Φωτοτυπία Ταυτότητας ή διαβατηρίου 

-Τρεις φωτογραφίες.

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής τους οι φοιτητές θα λάβουν από τη Γραμματεία Αριθμό Μητρώου του Τμήματος καθώς και Κωδικούς Πρόσβασης για να μπορέσουν να αιτηθούν για ακαδημαϊκή Ταυτότητα (πάσο). Στους φοιτητές που θα αποστείλουν ταχυδρομικά τα δικαιολογητικά τους, οι κωδικοί αυτοί θα σταλούν με mail στη διεύθυνση ηλεκτρ. ταχυδρομείου που θα δηλώσουν οι ίδιοι οι φοιτητές στην αίτησή τους.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν αρχές Οκτωβρίου. Θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση.

Αναρτήθηκε 18-09-2017 07:53:51

Η ηλεκτρονική εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών είναι υποχρεωτική και γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου : https://eregister.it.minedu.gov.gr/, έως 14 Σεπτεμβρίου 2017. (Σχετικό Δελτίο Τύπου : http://www.teiep.gr/useruploads/files/eggrafes_dt.doc).

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς φοιτητές μας ότι μετά τις 14/9, θα ανακοινωθούν τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους.

Από την Γραμματεία

Αναρτήθηκε 08-09-2017 09:03:09

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗ 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-18, ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΙΣ 18/09/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μμ.
ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ.
ΕΠΙΣΗΣ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΤΗΣ κ. ΜΕΓΑΛΟΝΙΔΟΥ (">emΜΕΧΡΙ 15/09/2017 ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ.

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Αναρτήθηκε 06-09-2017 10:34:21

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Τμήματος τα αποτελέσματα για την Πρόσληψη των Επιστημονικών - Εργαστηριακών Συνεργατών της Προκήρυξης με αριθ. ΔΦ 16.2/Α/3521/29-6-2017. 

Υπομνήματα μπορούν να υποβληθούν εντός 5 ημερών, από σήμερα Τρίτη 5/9 έως και Δευτέρα 11/9.

Αναρτήθηκε 05-09-2017 07:48:24

Επισημαίνεται ότι υπάρχει αλλαγή τη Δευτέρα 18/9 στην ώρα εξέτασης δύο μαθημάτων της κ. Μεγαλονίδου.

Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα με την αλλαγή αυτή.

Αναρτήθηκε 05-09-2017 05:13:29

Δημοσιεύεται στην παρούσα ανακοίνωση, η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά στην πράξη με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-18 στο Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Η υποβολή των προτάσεων των ενδιαφερομένων θα γίνεται στη Γραμματεία Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού του Α.Τ.Ε.Ι./Θ. έως τις 25/08/2017 και ώρες 11:00-13:30.

Αναρτήθηκε 27-07-2017 09:10:17

Το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του Α. Τ.Ε.Ι./Θ ανακοινώνει την προκήρυξη για την πρόσληψη Επιστημονικών - Εργαστηριακών Συνεργατών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

Ημερομηνίες κατάθεσης Αιτήσεων & Δικαιολογητικών: Από Πέμπτη 13 Ιουλίου 2017 έως Τρίτη 1 Αυγούστου 2017 και από 10:00 έως 13:00 ατην Γραμματεία του Τμήματος. (Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την αίτηση ηλεκτρονικά από το συνημμένο αρχείο της παρούσας ανακοίνωσης ή έντυπη στη Γραμματεία του Τμήματος).

Επίσης οι φάκελοι μπορούν να αποσταλούν και ταχυδρομικά (με σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 1 Αυγούστου 2017) στη διεύθυνση: 

Α. ΤΕΙ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-Σ.Ε.Υ.Π.-ΤΜ. ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Τ.Θ. 141, Τ.Κ. 57400, ΣΙΝΔΟΣ

Αναρτήθηκε 10-07-2017 07:19:37

Παρόλο που δεν υπάρχει ακόμα ενημέρωση σχετικά με το στεγαστικό επίδομα του έτους 2017, η Γραμματεία καλεί τις/τους φοιτήτριες/τες του Τμήματος να καταθέσουν αίτηση για να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Καλής Επίδοσης του ακαδ. έτους 2015-16, διότι μετά την εξεταστική του Σεπτεμβρίου και την αλλαγή του ακαδ. έτους, θα είναι δυσχερής η έκδοσή του. Λόγω των θερινών διακοπών, δεν απαιτείται η προσέλευσή σας στη Γραμματεία για την έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού. Έχετε τη δυναστότητα να το ζητήσετε μέσω mail στέλνοντας mail στη Γραμματεία : em, το αργότερο έως 20/9. Τα πιστοποιητικά θα παραμείνουν στη Γραμματεία, μέχρι να υπάρξει ενημέρωση για το στεγαστικό επίσδομα του έτους 2017.

Καλό καλοκαίρι!

Από τη Γραμματεία

Αναρτήθηκε 05-07-2017 08:36:38

Ανακοινώνεται Ψήφισμα του τμήματος σχετικά με την ενιαία Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση. 

Αναρτήθηκε 28-06-2017 07:11:03
ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (2015)Πάνω
  
Υλοποίηση: Χατζηϊωάννου Κωνσταντίνος